Jagiellonian University Repository

Zagadnienia intertemporalne zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz kary łącznej w perspektywie zmian Kodeksu karnego dokonanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2013 r. (SK 9/10) oraz ustawą nowelizującą z 20 lutego 2015 r.

pcg.skipToMenu

Zagadnienia intertemporalne zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz kary łącznej w perspektywie zmian Kodeksu karnego dokonanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2013 r. (SK 9/10) oraz ustawą nowelizującą z 20 lutego 2015 r.

Show full item record

dc.contributor.author Wróbel, Włodzimierz [SAP11013099] pl
dc.contributor.author Barczak-Oplustil, Agnieszka [SAP11018169] pl
dc.date.accessioned 2015-07-24T08:48:48Z
dc.date.available 2015-07-24T08:48:48Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1506-1817 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/13864
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Zagadnienia intertemporalne zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz kary łącznej w perspektywie zmian Kodeksu karnego dokonanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2013 r. (SK 9/10) oraz ustawą nowelizującą z 20 lutego 2015 r. pl
dc.title.alternative The execution of the penalty of depravation of liberty from intertemporal perspective pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-21 pl
dc.identifier.weblink http://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2015/zeszyt1/Barczak-Oplustil_A.,_Wrobel_W.-Zagadnienia_intertemporalne_zarzadzenia_wykonania_kary_pozbawienia_wolnosci_oraz_kary_lacznej_w_perspektywie_zmian_Kodeksu_karnego-CZPKiNP_2015-z.1.pdf pl
dc.description.volume 19 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-07-04 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa