Jagiellonian University Repository

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 października 2012 r., sygn. akt II OSK 2178/12, glosa częściowo krytyczna

pcg.skipToMenu

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 października 2012 r., sygn. akt II OSK 2178/12, glosa częściowo krytyczna

Show full item record

dc.contributor.author Bandarzewski, Kazimierz [SAP11016015] pl
dc.date.accessioned 2015-07-24T08:12:27Z
dc.date.available 2015-07-24T08:12:27Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0867-4973 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/13854
dc.language pol pl
dc.title Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 października 2012 r., sygn. akt II OSK 2178/12, glosa częściowo krytyczna pl
dc.title.alternative Commentary on a judgement of the Supreme Administrative court from 4 October 2012, II OSK 2178/ 12 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 88-92 pl
dc.abstract.pl Referendum lokalne to instytucja demokracji bezpośredniej, Zasady przeprowadzania referendum powinny być ściśle przestrzegane. pl
dc.abstract.en A local referendum is an institution of the direct democracy, Principles of conducting the referendum should closely be warned. pl
dc.subject.pl referendum lokalne pl
dc.subject.en local referendum pl
dc.description.volume 23 pl
dc.description.number 5 pl
dc.description.publication 0,25 pl
dc.title.journal Samorząd Terytorialny pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 6


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)