Jagiellonian University Repository

Stosowanie Kodeksu wyborczego w aspekcie proceduralnym : nadzór nad procedurami wyborczymi samorządowego prawa wyborczego

pcg.skipToMenu

Stosowanie Kodeksu wyborczego w aspekcie proceduralnym : nadzór nad procedurami wyborczymi samorządowego prawa wyborczego

Show full item record

dc.contributor.author Bandarzewski, Kazimierz [SAP11016015] pl
dc.contributor.editor Mączyński, Marek [SAP11014842] pl
dc.date.accessioned 2015-07-24T07:57:10Z
dc.date.available 2015-07-24T07:57:10Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7930-824-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/13846
dc.language pol pl
dc.title Stosowanie Kodeksu wyborczego w aspekcie proceduralnym : nadzór nad procedurami wyborczymi samorządowego prawa wyborczego pl
dc.title.alternative Using the Election Code in the procedural aspect : supervision of electoral procedures of self-government voting law pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Difin pl
dc.description.physical 278-308 pl
dc.abstract.pl Samorządowe prawo wyborcze stanowi konglomerat wielu różnorodnych rozwiązań w aspekcie proceduralnych. Prawo to łączy procedurę administracyjną, cywilną i karną. Zasady kontroli i nadzoru są więc zróżnicowane i zasadniczo podporządkowane jednemu celowi - jak najszybszemu rozpoznaniu sprawy. pl
dc.abstract.en Self-government voting law constitutes the conglomeration of many diverse answers in the aspect procedural. This law is linking civil, penalty and administrative procedure. Principles of the control and the supervision are so diversified and fundamentally subordinated to one purpose - for fastest recognizing the matter. pl
dc.subject.pl nadzór nad samorządem pl
dc.subject.pl organy wyborcze pl
dc.subject.pl prawa wyborcze pl
dc.subject.en supervision on self-government pl
dc.subject.en voting rights pl
dc.subject.en electoral authorities pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce : źródła regulacji, wykładnia przepisów prawa i efekty ich stosowania w świetle ustawy Kodeks wyborczy. pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)