Jagiellonian University Repository

Problemy organizacji pozarządowych przekształcających się w podmioty ekonomii społecznej

Problemy organizacji pozarządowych przekształcających ...

Show full item record

dc.contributor.author Bogacz-Wojtanowska, Ewa [SAP11018184] pl
dc.date.accessioned 2014-09-26T10:21:05Z
dc.date.available 2014-09-26T10:21:05Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 2081-321X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1383
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Problemy organizacji pozarządowych przekształcających się w podmioty ekonomii społecznej pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 33-42 pl
dc.identifier.weblink http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/index.php/pl/spis-numerow/numer-1-2012?&id=83 pl
dc.abstract.pl W opracowaniu zaprezentowano kluczowe problemy organizacyjne i zarządcze pojawiające się w organizacjach pozarządowych, które podejmują się produkcji dóbr i usług oraz zatrudniania płatnego personelu. Prowadzenie działalności gospodarczej (czy to wprost czy za pomocą wydzielonego zakładu) oraz odpłatna działalność statutowa oznacza „przejście na stronę gospodarki społecznej” i powoduje konieczność zwrócenia uwagi na nowe funkcje i procesy w organizacji pozarządowej. Artykuł koncentruje się na wybranych problemach dotyczących realizacji funkcji zarządzania w organizacji – planowaniu działań i pozyskiwaniu klientów, funkcji zarządów organizacji, tworzeniu struktur organizacyjnych, kształtowania zasobów ludzkich, kontroli oraz podejmowania działań marketingowych przez organizacje. W artykule zasygnali- zowano również zagadnienia związane z hybrydyzacją organizacji, która w dużej mierze dotyczy procesów przekształca- nia się w podmioty ekonomii społecznej. pl
dc.subject.pl zmiana organizacyjna pl
dc.subject.pl przedsiębiorstwo społeczne pl
dc.subject.pl hybrydyzacja organizacji pl
dc.description.number 1 (4) pl
dc.title.journal Ekonomia Społeczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-16 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska