Jagiellonian University Repository

Regulation of bronchial epithelial barrier integrity by type 2 cytokines and histone deacetylases in asthmatic patients

pcg.skipToMenu

Regulation of bronchial epithelial barrier integrity by type 2 cytokines and histone deacetylases in asthmatic patients

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa