Jagiellonian University Repository

Rozwój szkolnictwa pielęgniarskiego : dziewięćdziesięciolecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie

pcg.skipToMenu

Rozwój szkolnictwa pielęgniarskiego : dziewięćdziesięciolecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie

Show full item record

dc.contributor.author Majda, Anna [SAP20001994] pl
dc.contributor.author Zalewska-Puchała, Joanna [SAP20001996] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:09:02Z
dc.date.available 2020-01-17T09:09:02Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1233-9989 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/138118
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl *
dc.title Rozwój szkolnictwa pielęgniarskiego : dziewięćdziesięciolecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie pl
dc.title.alternative The development of nursing education : the 90th Anniversary of the University School for Nurses and Healthcare Professionals in Krakow pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 61-68 pl
dc.identifier.weblink https://www.termedia.pl/Rozwoj-szkolnictwa-pielegniarskiego-Dziewiecdziesieciolecie-powstania-Uniwersyteckiej-Szkoly-Pielegniarek-i-Opiekunek-Zdrowia-w-Krakowie,134,35628,0,1.html pl
dc.abstract.pl Rozwój pielęgniarstwa w Polsce rozpoczął się znacznie później niż w wielu innych krajach. Na krótko doszło do niego w latach 1911-1939, ale niemal całkowicie zatrzymał się w czasie wojny, po której nastąpił 20-letni okres chaosu. Wychodzenie z trudnego okresu rozpoczęło się z początkiem lat 60. XX wieku. Dziś pielęgniarstwo rozwija się intensywniej niż kiedykolwiek wcześniej - zarówno w teorii, jak i w praktyce. Ukazanie rozwoju kształcenia pielęgniarek w Polsce na przykładzie Krakowa. W pracy wykorzystano analizę piśmiennictwa oraz materiałów archiwalnych. W Krakowie w 1911 roku powstała Szkoła Zawodowych Pielęgniarek Stowarzyszenia PP. Ekonomek św. Wincentego à Paulo, która funkcjonowała do 1921 roku. Cztery lata później otwarto Uniwersytecką Szkołę Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia (Higienistek). W 1950 roku kształcenie pielęgniarek zostało odłączone od Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mimo zmian nazwy i struktury organizacyjnej w kolejnych dziesięcioleciach kontynuowano kształcenie pielęgniarek zgodnie z tradycją szkoły krakowskiej i najwyższymi standardami. W 1975 roku powstał Wydział Pielęgniarski Akademii Medycznej kształcący pielęgniarki na poziomie wyższym. W 40-letniej historii akademickiego kształcenia pielęgniarek w Krakowie dokonało się kilka znaczących zmian organizacyjnych. W 1998 roku Wydział Nauk o Zdrowiu zainicjował w Polsce kształcenie pielęgniarek w zakresie podstawowym w systemie 3-letnich studiów wyższych zawodowych. Krakowskie środowisko akademickie pielęgniarek nie zaprzepaściło wkładu nestorek w rozwój pielęgniarstwa zawodowego, lecz przyczyniło się do jego rozwoju naukowego. pl
dc.abstract.en Nursing in Poland started to develop much later than in many other countries. Short period of initial development in 1911-1939 has been followed by almost entire pause period during Second World War time and afterwards almost 20-years period of chaos. Getting over of the difficult period began with the beginning of the 1960'. Today, like never ever in the past, it is developing significantly, both in terms of theory and practice. The exhibition of the development of the education of nurses in Poland based on the example of Krakow city. To complete this work analysis of the literature and archival materials have been used. The Professional Nurses School of the Company of the Daughters of Charity of Saint Vincent de Paul was opened in 1911 in Krakow and operated until 1921. Following a 4-year break, the graduates of the Professional Nurses School put forward and saw through the initiative of opening the University School for Nurses and Healthcare Professionals (Hygienists). Although nursing training was removed from the curriculum at the Jagiellonian University in 1950. In 1975 the Faculty of Nursing of the Medical Academy has been established to provide nursing education at an academic level. Several fundamental organisational changes have taken place in the course of the 40 years since nursing education at an academic level was first introduced in Krakow. In 1998 the Faculty of Health Sciences pioneered the education of nurses at an elementary level in the form of a 3-year vocational baccalaureate programme. Krakow's academic nursing community haven't brought to ruing nestors' contribution into the development of the professional nursing. It has contributed to the development of the scientific nursing. pl
dc.subject.pl kształcenie pl
dc.subject.pl pielęgniarstwo pl
dc.subject.en education pl
dc.subject.en nursing pl
dc.description.volume 24 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 5 pl
dc.identifier.doi 10.5603/PP.2016.0010 pl
dc.identifier.eissn 2299-8284 pl
dc.title.journal Problemy Pielęgniarstwa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-05-12 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 78190
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2016 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa