Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tradycja republikańska, respublica, republikanizm

Tradycja republikańska, respublica, republikanizm

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Pietrzyk-Reeves, Dorota [SAP11017873] pl
dc.date.accessioned 2014-09-26T08:59:49Z
dc.date.available 2014-09-26T08:59:49Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2082-5897 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1379
dc.language pol pl
dc.title Tradycja republikańska, respublica, republikanizm pl
dc.title.alternative Republican tradition, respublica, respublicanism pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 47-66 pl
dc.identifier.weblink https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/490 pl
dc.abstract.pl Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej z nich przedstawiam krótką analizę głównych pojęć związanych ze współczesnym odrodzeniem zainteresowania tradycją republikańską, takich jak respublica, klasyczna tradycja republikańska oraz nowożytny republikanizm. Może ona posłużyć w badaniach poświęconych zarówno republikanizmowi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jak i neorepublikanizmowi. Celem drugiej części artykułu jest wprowadzenie do dyskusji nad źródłami i podstawami polskiej tradycji republikańskiej, która bierze początek w XVI wieku i przynosi niezwykle bogaty dyskurs teoretyczny inspirowany ideami klasycznej tradycji republikańskiej obecny w polskiej myśli politycznej aż do czasów rozbiorów. pl
dc.abstract.en This article has two aims; first it provides a conceptual analysis of the main terms related to the contemporary revival of interest in the republican tradition such as respublica, classical republican tradition and modern republicanism. This conceptual framework can be used in the research on republicanism in the Polish-Lithuanian Commonwealth (Rzeczpospolita) and neorepublicanism. The second aim of the article is to discuss in an introductory manner the sources and the foundation of the Polish republican tradition which goes back to the sixteenth century and brings exceptionally rich theoretical discourse inspired by the ideas of the classical republican tradition that were present in the political thought until the partition period. pl
dc.subject.pl tradycja republikańska pl
dc.subject.pl ład polityczny pl
dc.subject.pl republika pl
dc.subject.pl nowożytny republikanizm pl
dc.subject.en republican tradition pl
dc.subject.en political order pl
dc.subject.en republic pl
dc.subject.en modern republicanism pl
dc.description.volume 4 pl
dc.description.number 7 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Horyzonty Polityki = Horizons of Politics pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2014-09-23 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 5


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach