Jagiellonian University Repository

Chronic kidney disease-associated pruritus in children

pcg.skipToMenu

Chronic kidney disease-associated pruritus in children

Show full item record

dc.contributor.author Wojtowicz-Prus, Elżbieta pl
dc.contributor.author Kiliś-Pstrusińska, Katarzyna pl
dc.contributor.author Reich, Adam pl
dc.contributor.author Zachwieja, Katarzyna [SAP20001593] pl
dc.contributor.author Miklaszewska, Monika [SAP20002645] pl
dc.contributor.author Szczepańska, Maria pl
dc.contributor.author Szepietowski, Jacek C. pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:04:09Z
dc.date.available 2020-01-17T09:04:09Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0001-5555 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/137995
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Chronic kidney disease-associated pruritus in children pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 938-942 pl
dc.description.volume 96 pl
dc.description.number 7 pl
dc.description.points 40 pl
dc.identifier.doi 10.2340/00015555-2454 pl
dc.identifier.eissn 1651-2057 pl
dc.title.journal Acta Dermato-Venereologica pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Pediatrii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 78006
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2016 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa