Jagiellonian University Repository

Kompendium zasad wykonywania i opisywania elektrokardiogramu spoczynkowego. Kryteria diagnostyczne opisu rytmu, osi elektrycznej serca, woltażu zespołów QRS, zaburzeń automatyzmu i przewodzenia. Stanowisko grupy ekspertów Sekcji Elektrokardiologii Nieinwa

pcg.skipToMenu

Kompendium zasad wykonywania i opisywania elektrokardiogramu spoczynkowego. Kryteria diagnostyczne opisu rytmu, osi elektrycznej serca, woltażu zespołów QRS, zaburzeń automatyzmu i przewodzenia. Stanowisko grupy ekspertów Sekcji Elektrokardiologii Nieinwa

Show full item record

dc.contributor.author Baranowski, Rafał pl
dc.contributor.author Wojciechowski, Dariusz pl
dc.contributor.author Kozłowski, Dariusz pl
dc.contributor.author Kukla, Piotr pl
dc.contributor.author Kurpesa, Małgorzata pl
dc.contributor.author Lelakowski, Jacek [SAP20000872] pl
dc.contributor.author Maciejewska, Monika pl
dc.contributor.author Średniawa, Beata pl
dc.contributor.author Wranicz, Jerzy Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:04:09Z
dc.date.available 2020-01-17T09:04:09Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/137977
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Kompendium zasad wykonywania i opisywania elektrokardiogramu spoczynkowego. Kryteria diagnostyczne opisu rytmu, osi elektrycznej serca, woltażu zespołów QRS, zaburzeń automatyzmu i przewodzenia. Stanowisko grupy ekspertów Sekcji Elektrokardiologii Nieinwa pl
dc.title.alternative Compendium for performing and describing the resting electrocardiogram. Diagnostic criteria describe rhythm, electrical axis of the heart, QRS voltage, automaticity and conduction disorders. Experts' group statement of the Working Group on Noninvasive Ele pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 493-500 pl
dc.description.volume 74 pl
dc.description.number 5 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5603/KP.2016.0070 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 77977
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2016 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa