Jagiellonian University Repository

Komentarz do : choroba węzła zatokowego : czy stymulator jest zawsze najlepszym rozwiązaniem?

pcg.skipToMenu

Komentarz do : choroba węzła zatokowego : czy stymulator jest zawsze najlepszym rozwiązaniem?

Show full item record

dc.contributor.author Małecka, Barbara [SAP20000874] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:04:09Z
dc.date.available 2020-01-17T09:04:09Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1896-2475 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/137973
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Komentarz do : choroba węzła zatokowego : czy stymulator jest zawsze najlepszym rozwiązaniem? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 95-96 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/folia_cardiologica/article/view/37703/26702 pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 4 pl
dc.identifier.eissn 1896-4958
dc.title.journal Folia Cardiologica Excerpta pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-07-19 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 77972
dc.cm.date 2020-01-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa