Jagiellonian University Repository

Ciężka hipercholesterolemia : kiedy stosować inhibitory proproteinowej konwertazy subtilizyny/kexiny 9 (inhibitory PCSK9)? Stanowisko grupy ekspertow Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

pcg.skipToMenu

Ciężka hipercholesterolemia : kiedy stosować inhibitory proproteinowej konwertazy subtilizyny/kexiny 9 (inhibitory PCSK9)? Stanowisko grupy ekspertow Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Show full item record

dc.contributor.author Cybulska, Barbara pl
dc.contributor.author Gaciong, Zbigniew pl
dc.contributor.author Hoffman, Piotr pl
dc.contributor.author Jankowski, Piotr [SAP20002500] pl
dc.contributor.author Kłosiewicz-Latoszek, Longina pl
dc.contributor.author Kaźmierczak, Jarosław pl
dc.contributor.author Mitręga, Katarzyna pl
dc.contributor.author Opolski, Grzegorz pl
dc.contributor.author Pająk, Andrzej [SAP20001708] pl
dc.contributor.author Ponikowski, Piotr pl
dc.contributor.author Rynkiewicz, Andrzej pl
dc.contributor.author Stępińska, Janina pl
dc.contributor.author Średniawa, Beata pl
dc.contributor.author Kalarus, Zbigniew pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:04:09Z
dc.date.available 2020-01-17T09:04:09Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/137970
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ciężka hipercholesterolemia : kiedy stosować inhibitory proproteinowej konwertazy subtilizyny/kexiny 9 (inhibitory PCSK9)? Stanowisko grupy ekspertow Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pl
dc.title.alternative Severe hypercholesterolaemia : when to use the proprotein convertase subtilisin-kexin type 9 protease inhibitors (PCSK9 inhibitors)? Polish Society of Cardiology experts' group statement pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 394-398 pl
dc.description.volume 74 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5603/KP.2016.0051 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Zdrowia Publicznego pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 77969
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2016 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa