Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Traxoprodil, a selective antagonist of the NR2B ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Farmaceutyczny Not affiliated
Poleszak, Ewa
Stasiuk, Weronika
Szopa, Aleksandra
Wyska Elżbieta
Serefko, Anna
Oniszczuk, Anna
Wośko, Sylwia
Świąder, Katarzyna
Wlaź, Piotr

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Farmaceutyczny
Poleszak, Ewa
Stasiuk, Weronika
Szopa, Aleksandra
Wyska Elżbieta
Serefko, Anna
Oniszczuk, Anna
Wośko, Sylwia
Świąder, Katarzyna
Wlaź, Piotr

Author's area of expertise

author/editor Wydział Farmaceutyczny
Poleszak, Ewa
Stasiuk, Weronika
Szopa, Aleksandra
Wyska Elżbieta
Serefko, Anna
Oniszczuk, Anna
Wośko, Sylwia
Świąder, Katarzyna
Wlaź, Piotr