Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Effect of caloric restriction with or without n-3 ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Lekarski Not affiliated
Raźny Urszula
Kieć-Wilk Beata
Polus Anna
Góralska Joanna
Malczewska-Malec Małgorzata
Wnek, Dominika
Zdzienicka Anna
Gruca Anna
Childs, Caroline E.
Kapusta Maria
Słowińska-Solnica Krystyna
Calder, Philip C.
Dembińska-Kieć Aldona

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Lekarski
Raźny Urszula
Kieć-Wilk Beata
Polus Anna
Góralska Joanna
Malczewska-Malec Małgorzata
Wnek, Dominika
Zdzienicka Anna
Gruca Anna
Childs, Caroline E.
Kapusta Maria
Słowińska-Solnica Krystyna
Calder, Philip C.
Dembińska-Kieć Aldona

Author's area of expertise

author/editor Wydział Lekarski
Raźny Urszula
Kieć-Wilk Beata
Polus Anna
Góralska Joanna
Malczewska-Malec Małgorzata
Wnek, Dominika
Zdzienicka Anna
Gruca Anna
Childs, Caroline E.
Kapusta Maria
Słowińska-Solnica Krystyna
Calder, Philip C.
Dembińska-Kieć Aldona