Jagiellonian University Repository

How to manage testicular capillary haemangioma : editorial comment on : w. Białek, S. Rudzki, L. Wroniecki : "Capillary hemangioma of the testis. A case report of a rare benign tumor"

pcg.skipToMenu

How to manage testicular capillary haemangioma : editorial comment on : w. Białek, S. Rudzki, L. Wroniecki : "Capillary hemangioma of the testis. A case report of a rare benign tumor"

Show full item record

dc.contributor.author Gołąbek, Tomasz [SAP20015815] pl
dc.contributor.author Chłosta, Piotr [SAP20014675] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:03:55Z
dc.date.available 2020-01-17T09:03:55Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2084-8404 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/137779
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl *
dc.title How to manage testicular capillary haemangioma : editorial comment on : w. Białek, S. Rudzki, L. Wroniecki : "Capillary hemangioma of the testis. A case report of a rare benign tumor" pl
dc.title.alternative Jak postępować w przypadku naczyniaka krwionośnego włośniczkowego jądra : komentarz redakcyjny do artykułu W. Białka, S. Rudzkiego i L. Wronieckiego pt. : "Naczyniak krwionośny włośniczkowy jądra. Opis przypadku rzadko występującego łagodnego nowotworu jądra" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 97-98 pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.number 64 pl
dc.description.points 10 pl
dc.identifier.doi 10.15557/JoU.2016.0011 pl
dc.identifier.eissn 2451-070X pl
dc.title.journal Journal of Ultrasonography pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Urologii pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 77435
dc.cm.date 2020-01-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa