Jagiellonian University Repository

The implementation of TCCC medical supplies in medical rescue teams

pcg.skipToMenu

The implementation of TCCC medical supplies in medical rescue teams

Show full item record

dc.contributor.author Ostrowski, K. pl
dc.contributor.author Kopański, Zbigniew [SAP20002467] pl
dc.contributor.author Osłowski, R. pl
dc.contributor.author Leszczyński, P. pl
dc.contributor.author Brukwicka, I. pl
dc.contributor.author Sianos, G. pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:03:52Z
dc.date.available 2020-01-17T09:03:52Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-9140 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/137745
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title The implementation of TCCC medical supplies in medical rescue teams pl
dc.title.alternative Implementacja środków medycznych TCCC w zespołach ratownictwa medycznego pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 11-14 pl
dc.identifier.weblink http://pzpr.eu/numery/2016_1/201613.pdf pl
dc.abstract.pl Autorzy omówili różnice pomiędzy ratownictwem medycznym a ratownictwem taktycznym, zwrócili uwagę na środki medyczne wykorzystywane w standardzie TCCC oraz w zespołach ratownictwa medycznego pl
dc.abstract.en The authors have discussed the differences between medical and tactical rescue, focusing on medical supplies used in the TCCC standard and in medical rescue teams pl
dc.subject.pl środki medyczne pl
dc.subject.pl TCCC pl
dc.subject.pl ratownictwo medyczne pl
dc.subject.en medical supplies pl
dc.subject.en TCCC pl
dc.subject.en medical rescue pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 11 pl
dc.identifier.eissn 2391-4408 pl
dc.title.journal Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2016-09-09 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Zakład Ratownictwa Medycznego pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 77339
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2016 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa