Jagiellonian University Repository

N-acetylcysteine and ceftriaxone as preconditioning strategies in focal brain ischemia : influence on glutamate transporters expression

pcg.skipToMenu

N-acetylcysteine and ceftriaxone as preconditioning strategies in focal brain ischemia : influence on glutamate transporters expression

Show full item record

dc.contributor.author Krzyżanowska, Weronika [SAP20013027] pl
dc.contributor.author Pomierny, Bartosz [SAP20014235] pl
dc.contributor.author Budziszewska, Bogusława [SAP20002591] pl
dc.contributor.author Filip, Małgorzata [SAP20010013] pl
dc.contributor.author Pera, Joanna [SAP20002357] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:03:51Z
dc.date.available 2020-01-17T09:03:51Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1029-8428 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/137725
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title N-acetylcysteine and ceftriaxone as preconditioning strategies in focal brain ischemia : influence on glutamate transporters expression pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 539-550 pl
dc.description.volume 29 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 25 pl
dc.identifier.doi 10.1007/s12640-016-9602-z pl
dc.identifier.eissn 1476-3524 pl
dc.title.journal Neurotoxicity Research pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Biochemii Toksykologicznej pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Toksykologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Neurogenetyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 77263
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2016 A]: 25


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa