Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szymon z Ruszkowa : z badań nad personelem kancelarii królewskiej w czternastowiecznej Polsce

Szymon z Ruszkowa : z badań nad personelem kancelarii ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Marzec, Andrzej [SAP11019658] pl
dc.contributor.editor Gawlas, Sławomir pl
dc.contributor.editor Gołąbek, Katarzyna pl
dc.contributor.editor Janicki, Marek Andrzej pl
dc.contributor.editor Michałowski, Roman pl
dc.contributor.editor Piber-Zbieranowska, Marta pl
dc.contributor.editor Węcowski, Piotr pl
dc.date.accessioned 2015-07-23T11:51:17Z
dc.date.available 2015-07-23T11:51:17Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-235-1617-0 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64806-28-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/13755
dc.language pol pl
dc.title Szymon z Ruszkowa : z badań nad personelem kancelarii królewskiej w czternastowiecznej Polsce pl
dc.title.alternative Simon of Ruszków : from studies of the Royal Chancery staff in fourteenth-century Poland pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego pl
dc.description.physical 228-239 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Ecclesia regnum fontes : studia z dziejów średniowiecza pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach