Jagiellonian University Repository

Motywowanie personelu stomatologicznego w państwowym i prywatnym sektorze usług medycznych

pcg.skipToMenu

Motywowanie personelu stomatologicznego w państwowym i prywatnym sektorze usług medycznych

Show full item record

dc.contributor.author Kacprzak-Biernacka, E. pl
dc.contributor.author Skura-Madziała, A. pl
dc.contributor.author Kopański, Zbigniew [SAP20002467] pl
dc.contributor.author Brukwicka, Irena pl
dc.contributor.author Lishchynskyy, Yaroslav pl
dc.contributor.author Uracz, Wojciech pl
dc.contributor.author Krzemiński, D. pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:02:42Z
dc.date.available 2020-01-17T09:02:42Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2353-7205 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/137488
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Motywowanie personelu stomatologicznego w państwowym i prywatnym sektorze usług medycznych pl
dc.title.alternative Motivating stomatology employees in public and private healthcare sectors pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 25-29 pl
dc.identifier.weblink http://jchc.eu/numery/2014_3/201436.pdf pl
dc.description.number 3 pl
dc.title.journal Journal of Clinical Healthcare pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-31 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Zakład Ratownictwa Medycznego pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 76566
dc.cm.date 2020-01-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa