Jagiellonian University Repository

Ocena funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego na wybranych przykładach

pcg.skipToMenu

Ocena funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego na wybranych przykładach

Show full item record

dc.contributor.author Andrzejewski, M. pl
dc.contributor.author Kopański, Zbigniew [SAP20002467] pl
dc.contributor.author Sianos, Gregory pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:02:41Z
dc.date.available 2020-01-17T09:02:41Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2353-7205 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/137460
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ocena funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego na wybranych przykładach pl
dc.title.alternative The assessment of the functioning of Medical Rescue Teams : selected examples pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 17-23 pl
dc.identifier.weblink http://jchc.eu/numery/2015_3/201533.pdf pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.points 5 pl
dc.title.journal Journal of Clinical Healthcare pl
dc.date.accession 2020-03-30 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Zakład Ratownictwa Medycznego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.tmp.cm 76524


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa