Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Ocena funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Nauk o Zdrowiu Not affiliated
Andrzejewski, M.
Kopański Zbigniew
Sianos, Gregory

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Nauk o Zdrowiu
Andrzejewski, M.
Kopański Zbigniew
Sianos, Gregory

Author's area of expertise

author/editor Wydział Nauk o Zdrowiu
Andrzejewski, M.
Kopański Zbigniew
Sianos, Gregory