Jagiellonian University Repository

Organizacja zabezpieczenia medycznego w zdarzeniu masowym : ocena opinii ratowników

pcg.skipToMenu

Organizacja zabezpieczenia medycznego w zdarzeniu masowym : ocena opinii ratowników

Show full item record

dc.contributor.author Wilk, P. pl
dc.contributor.author Kopański, Zbigniew [SAP20002467] pl
dc.contributor.author Dyl, S. pl
dc.contributor.author Krzemiński, S. pl
dc.contributor.author Sianos, Gregory pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:02:41Z
dc.date.available 2020-01-17T09:02:41Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2353-7205 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/137456
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Organizacja zabezpieczenia medycznego w zdarzeniu masowym : ocena opinii ratowników pl
dc.title.alternative The organisation of medical service at mass events : the assessment of medical rescue workers' opinion pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 35-41 pl
dc.identifier.weblink http://jchc.eu/numery/2015_2/201525.pdf pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 5 pl
dc.title.journal Journal of Clinical Healthcare pl
dc.date.accession 2020-03-27 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Zakład Ratownictwa Medycznego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.tmp.cm 76520


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa