Jagiellonian University Repository

Adult tonsillectomy : postoperative pain depends on indications

pcg.skipToMenu

Adult tonsillectomy : postoperative pain depends on indications

Show full item record

dc.contributor.author Zagólski, Olaf pl
dc.contributor.author Gajda, Mariusz [SAP20001518] pl
dc.contributor.author Stręk, Paweł [SAP20000526] pl
dc.contributor.author Kozlowski, Michael John pl
dc.contributor.author Gądek, Artur [SAP20014527] pl
dc.contributor.author Nyzio, Jerzy pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:02:38Z
dc.date.available 2020-01-17T09:02:38Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1808-8694 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/137389
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Adult tonsillectomy : postoperative pain depends on indications pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 589-595 pl
dc.description.volume 82 pl
dc.description.number 5 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.bjorl.2015.11.010 pl
dc.identifier.eissn 1808-8686
dc.title.journal Brazilian Journal of Otorhinolaryngology pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Histologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Otolaryngologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.tmp.cm 76360
.pointsMNiSW [2016 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa