Jagiellonian University Repository

Dynamics of neuroticism in the healing process of individuals addicted to alcohol

pcg.skipToMenu

Dynamics of neuroticism in the healing process of individuals addicted to alcohol

Show full item record

dc.contributor.author Bętkowska-Korpała, Barbara [SAP20002279] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:02:38Z
dc.date.available 2020-01-17T09:02:38Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2353-4184 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/137366
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Dynamics of neuroticism in the healing process of individuals addicted to alcohol pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 69-84 pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 12 pl
dc.identifier.doi 10.5114/hpr.2015.47624 pl
dc.identifier.eissn 2353-5571
dc.title.journal Health Psychology Report pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Psychologii Lekarskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 76194
dc.cm.date 2020-01-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa