Jagiellonian University Repository

Wartości moralne zawarte w kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczpospolitej Polskiej [KEZPiP RP] w świetle medycznych modeli komunikacyjnych

pcg.skipToMenu

Wartości moralne zawarte w kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczpospolitej Polskiej [KEZPiP RP] w świetle medycznych modeli komunikacyjnych

Show full item record

dc.contributor.author Szabat, Marta [SAP20002610] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:02:31Z
dc.date.available 2020-01-17T09:02:31Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1730-1912 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/137167
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title Wartości moralne zawarte w kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczpospolitej Polskiej [KEZPiP RP] w świetle medycznych modeli komunikacyjnych pl
dc.title.alternative Moral values contained in the code of professional ethics of nurses and midwives in Poland in the light of medical communication models pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 103-108 pl
dc.identifier.weblink http://www.piel21w.umlub.pl/vol/r2015/no53/a19/ pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 6 pl
dc.identifier.doi 10.12923/p21w-2015-3/59 pl
dc.identifier.eissn 2450-646X pl
dc.title.journal Pielęgniarstwo XXI Wieku pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-04-28 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 75727
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2015 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych