Jagiellonian University Repository

Empatia i asertywność pielęgniarek w opiece nad pacjentami chorymi psychicznie i w opiece nad pacjentami chorymi somatycznie

pcg.skipToMenu

Empatia i asertywność pielęgniarek w opiece nad pacjentami chorymi psychicznie i w opiece nad pacjentami chorymi somatycznie

Show full item record

dc.contributor.author Motyka, Helena [SAP20001470] pl
dc.contributor.author Motyka, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:02:30Z
dc.date.available 2020-01-17T09:02:30Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1730-1912 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/137160
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title Empatia i asertywność pielęgniarek w opiece nad pacjentami chorymi psychicznie i w opiece nad pacjentami chorymi somatycznie pl
dc.title.alternative Empathy and assertiveness of nurses providing care to patients with psychological and somatic disorders pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 20-23 pl
dc.identifier.weblink http://www.piel21w.umlub.pl/vol/r2015/no53/a04/ pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 6 pl
dc.identifier.doi 10.12923/p21w-2015-3/44 pl
dc.identifier.eissn 2450-646X pl
dc.title.journal Pielęgniarstwo XXI Wieku pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-04-28 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 75720
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2015 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych