Jagiellonian University Repository

Comparison of the results of laparoscopic appendectomies with application of different techniques for closure of the appendicular stump

pcg.skipToMenu

Comparison of the results of laparoscopic appendectomies with application of different techniques for closure of the appendicular stump

Show full item record

dc.contributor.author Strzałka, Marcin [SAP20002199] pl
dc.contributor.author Matyja, Maciej [SAP20015620] pl
dc.contributor.author Rembiasz, Kazimierz [SAP20000065] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:02:30Z
dc.date.available 2020-01-17T09:02:30Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/137150
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Comparison of the results of laparoscopic appendectomies with application of different techniques for closure of the appendicular stump pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.points 30 pl
dc.identifier.doi 10.1186/s13017-015-0060-3 pl
dc.identifier.eissn 1749-7922
dc.title.journal World Journal of Emergency Surgery pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chirurgii Ogólnej, Obrażeń Wielonarządowych i Medycyny Ratunkowej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 4 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 75697
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2016 A]: 30


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa