Jagiellonian University Repository

Distinct effects of Lactobacillus plantarum KL30B and Escherichia coli 3A1 on the induction and development of acute and chronic inflammation

pcg.skipToMenu

Distinct effects of Lactobacillus plantarum KL30B and Escherichia coli 3A1 on the induction and development of acute and chronic inflammation

Show full item record

dc.contributor.author Strus, Magdalena [SAP20008032] pl
dc.contributor.author Okoń, Krzysztof [SAP20001321] pl
dc.contributor.author Nowak, Bernadeta [SAP20007387] pl
dc.contributor.author Pilarczyk-Żurek, Magdalena [SAP20008789] pl
dc.contributor.author Heczko, Piotr [SAP20000595] pl
dc.contributor.author Skałkowska, Anna [SAP20014005] pl
dc.contributor.author Ciszek-Lenda, Marta [SAP20008509] pl
dc.contributor.author Skowron, Beata [SAP20008780] pl
dc.contributor.author Baranowska, Agnieszka [SAP20013547] pl
dc.contributor.author Marcinkiewicz, Janusz [SAP20000603] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:02:27Z
dc.date.available 2020-01-17T09:02:27Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1426-3912 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/137061
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Distinct effects of Lactobacillus plantarum KL30B and Escherichia coli 3A1 on the induction and development of acute and chronic inflammation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 420-430 pl
dc.description.additional Autorka Anna Skałkowska podpisana: Anna Gawda pl
dc.description.volume 40 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5114/ceji.2015.56963 pl
dc.identifier.eissn 1644-4124 pl
dc.title.journal Central-European Journal of Immunology pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Bakteriologii,Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Katedra Immunologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Immunologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Patofizjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 75590
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2015 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa