Jagiellonian University Repository

Granice zakazu reformationis in peius w świetle zasad konstytucyjnych

pcg.skipToMenu

Granice zakazu reformationis in peius w świetle zasad konstytucyjnych

Show full item record

dc.contributor.author Bielski, Marek [SAP11018813] pl
dc.contributor.author Plebanek, Ewa pl
dc.contributor.editor Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.date.accessioned 2015-07-23T06:55:55Z
dc.date.available 2015-07-23T06:55:55Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7571-304-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/13677
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Granice zakazu reformationis in peius w świetle zasad konstytucyjnych pl
dc.title.alternative Limits of reformationis in peius ban in light of the constitutional rules pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM pl
dc.description.physical 449-469 pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/9132 pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.publication 1,25 pl
dc.title.container Państwo demokratyczne, prawne i socjalne : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi pl
dc.title.volume Studia prawne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-01-23 pl
dc.participation Bielski, Marek: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 48 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska