Jagiellonian University Repository

Idalopirdine : a small molecule antagonist of 5-HT_6 with therapeutic potential against obesity

pcg.skipToMenu

Idalopirdine : a small molecule antagonist of 5-HT_6 with therapeutic potential against obesity

Show full item record

dc.contributor.author Kotańska, Magdalena [SAP20008474] pl
dc.contributor.author Marcinkowska, Monika [SAP20013744] pl
dc.contributor.author Bucki, Adam [SAP20012664] pl
dc.contributor.author Olczyk, Adrian pl
dc.contributor.author Kołaczkowski, Marcin [SAP20002091] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:59:03Z
dc.date.available 2020-01-17T08:59:03Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0885-7490 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/136707
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Idalopirdine : a small molecule antagonist of 5-HT_6 with therapeutic potential against obesity pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1487-1494 pl
dc.description.additional Autorka Magdalena Kotańska na publ. podpisana nazwiskiem Magdalena Dudek. pl
dc.description.volume 30 pl
dc.description.number 6 pl
dc.description.points 25 pl
dc.identifier.doi 10.1007/s11011-015-9736-3 pl
dc.identifier.eissn 1573-7365
dc.title.journal Metabolic Brain Disease pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Wstępnych Badań Farmakologicznych pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Chemii Leków pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 74968
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2015 A]: 25


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa