Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Znaczenie prac Romana Laskowskiego dla badań akwizycji języka polskiego poza granicami kraju oraz dwujęzyczności polsko-obcej

Znaczenie prac Romana Laskowskiego dla badań akwizycji ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Miodunka, Władysław [SAP11004771] pl
dc.date.accessioned 2015-07-23T06:11:59Z
dc.date.available 2015-07-23T06:11:59Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1896-2122 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/13667
dc.language pol pl
dc.title Znaczenie prac Romana Laskowskiego dla badań akwizycji języka polskiego poza granicami kraju oraz dwujęzyczności polsko-obcej pl
dc.title.alternative The importance of Roman Laskowski’s works for the study of acquisition of Polish outside of Poland, and of Polish-foreign bilingualism pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 105-120 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 119-120. Streszcz. ang. Autor podpisany na pub.: Władysław T. Miodunka pl
dc.identifier.weblink http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/documents/5768825/d94a6672-8bd6-4407-9d6c-b55d50a2ea3a pl
dc.subject.pl akwizycja języka etnicznego pl
dc.subject.pl język polski poza Polską pl
dc.subject.pl bilingwizm pl
dc.subject.pl bilingwizm polsko-szwedzki pl
dc.subject.pl Polacy w Szwecji pl
dc.subject.en acquisition of an ethnic language pl
dc.subject.en the Polish language outside of Poland pl
dc.subject.en Polish-Swedish bilingualism pl
dc.subject.en Poles in Sweden pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.number Numer specjalny pl
dc.description.publication 1,3 pl
dc.identifier.doi 10.12797/LV.10.2015.1SP.09 pl
dc.identifier.eissn 2392-1226 pl
dc.title.journal LingVaria pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-07-22 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6; pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 13


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach