Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Znaczenie prac Romana Laskowskiego dla badań akwizycji ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Miodunka Władysław

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Miodunka Władysław

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Miodunka Władysław