Jagiellonian University Repository

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna : praktyczne zasady badania i zastosowanie kliniczne

pcg.skipToMenu

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna : praktyczne zasady badania i zastosowanie kliniczne

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa