Jagiellonian University Repository

Stylometric translator attribution : do translators leave lexical traces?

pcg.skipToMenu

Stylometric translator attribution : do translators leave lexical traces?

Show full item record

dc.contributor.author Rybicki, Jan [SAP13006621] pl
dc.contributor.editor Piotrowski, Tadeusz pl
dc.contributor.editor Grabowski, Łukasz pl
dc.date.accessioned 2015-07-22T14:50:41Z
dc.date.available 2015-07-22T14:50:41Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-60097-22-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/13654
dc.language eng pl
dc.title Stylometric translator attribution : do translators leave lexical traces? pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej pl
dc.description.physical 193-204 pl
dc.identifier.weblink http://www.wsf.edu.pl/upload_module/wysiwyg/Wydawnictwo%20WSF/The%20Translator%20and%20the%20Computer_Piotrowski_Grabowski.pdf pl
dc.abstract.pl Ilościowe metody oparte na wielowymiarowej analizie frekwencji najczęściej występujących słów to od pewnego czasu znane i uznane sposoby atrybucji autorstwa – głównie dlatego, że są zadziwiająco skuteczne. Klasyczną już miarą różnic stylometrycznych między tekstami stała się Delta Johna Burrowsa, wchodząc w skład licznych narzędzi komputerowych służących analizie tekstu, takich jak stosowany w niniejszym studium skrypt autorstwa Edera i Rybickiego dla środowiska oprogramowania statystycznego. W badaniach przeprowadzonych na kilku przykładowych korpusach tekstowych dokonano analizy skuteczności metody w odniesieniu do przekładów literackich, próbując odpowiedzieć na pytanie, który sygnał – autora czy tłumacza – jest silniejszy przy zastosowaniu takich środków. Okazuje się, że w większych zbiorach tekstów tłumaczonych sygnał tłumacza jest najczęściej tłumiony przez znacznie silniejszy sygnał autorski; przekłady udaje się poprawnie przypisać najczęściej tylko wtedy, gdy badane są dzieła jednego autora oryginalnego w kilku tłumaczeniach. Badania ukazują ponadto, że niektórzy autorzy zdają się mieć własny głos w języku przekładu, niezależnie od tego, czyje przekłady ich dzieł poddane są analizie ilościowej, co może potwierdzać smutną tezę Venutiego o niewidzialności tłumacza. pl
dc.abstract.en This paper examines quantitative nearest-neighbor methods of authorial attribution when applied to translations and investigates the phenomenon of translator’s visibility or invisibility in translated texts; it compares the strengths of the authorial and the translatorial signals in selected textual corpora in English and Polish. pl
dc.subject.en stylometry pl
dc.subject.en authorial-translatorial signal pl
dc.subject.en Delta distance measure pl
dc.subject.en Cluster Analysis pl
dc.subject.en bootstrap pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.description.conftype local pl
dc.title.container The translator and the computer : proceedings of a conference held in Wrocław, April 20-21, 2012, organized by the Philological School of Higher Education and C&M Localization Centre pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2015-07-22 pl
dc.participation Rybicki, Jan: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiej pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Tłumacz a komputer = The Translator and the Computer; 2012-04-20; 2012-04-21; Wrocław; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)