Jagiellonian University Repository

Laparoscopic implantation of an artificial urinary sphincter around the prostatic urethra

pcg.skipToMenu

Laparoscopic implantation of an artificial urinary sphincter around the prostatic urethra

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa