Jagiellonian University Repository

The effects of 2-methoxyethanol and 2-ethoxyethanol on hematological changes induced by 2-butoxyethanol

pcg.skipToMenu

The effects of 2-methoxyethanol and 2-ethoxyethanol on hematological changes induced by 2-butoxyethanol

Show full item record

dc.contributor.author Starek-Świechowicz, Beata [SAP20007432] pl
dc.contributor.author Miranowicz-Dzierżawska, Katarzyna pl
dc.contributor.author Budziszewska, Bogusława [SAP20002591] pl
dc.contributor.author Starek, Andrzej [SAP20000448] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:51:03Z
dc.date.available 2020-01-17T08:51:03Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0465-5893 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/136509
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title The effects of 2-methoxyethanol and 2-ethoxyethanol on hematological changes induced by 2-butoxyethanol pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 303-315 pl
dc.description.volume 66 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.13075/mp.5893.00126 pl
dc.identifier.eissn 2353-1339 pl
dc.title.journal Medycyna Pracy pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Biochemii Toksykologicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 74632
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2015 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska