Jagiellonian University Repository

Cardiac tumors : leiomyosarcoma - a case report

pcg.skipToMenu

Cardiac tumors : leiomyosarcoma - a case report

Show full item record

dc.contributor.author Gierlak, Włodzimierz pl
dc.contributor.author Syska-Sumińska, Joanna pl
dc.contributor.author Zieliński, Piotr pl
dc.contributor.author Dłużniewski, Mirosław pl
dc.contributor.author Sadowski, Jerzy [SAP20000864] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:51:00Z
dc.date.available 2020-01-17T08:51:00Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1731-5530 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/136417
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Cardiac tumors : leiomyosarcoma - a case report pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 251-254 pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.points 14 pl
dc.identifier.doi 10.5114/kitp.2015.54464 pl
dc.identifier.eissn 1897-4252 pl
dc.title.journal Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.tmp.cm 74438
.pointsMNiSW [2015 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa