Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Teoretyczne aspekty uogólnionej strategii kalibracyjnej

Teoretyczne aspekty uogólnionej strategii kalibracyjnej

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Świt, Paweł [USOS78569] pl
dc.contributor.author Wieczorek, Marcin [SAP11019442] pl
dc.contributor.author Kościelniak, Paweł [SAP11010982] pl
dc.contributor.editor Koroniak, Henryk pl
dc.contributor.editor Barciszewski, Jan pl
dc.date.accessioned 2015-07-22T10:26:53Z
dc.date.available 2015-07-22T10:26:53Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-232-2803-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/13629
dc.language pol pl
dc.title Teoretyczne aspekty uogólnionej strategii kalibracyjnej pl
dc.title.alternative Theoretical aspects of generalized calibration strategy pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza pl
dc.description.physical 83-92 pl
dc.description.volume 33 pl
dc.description.publication 0,74 pl
dc.title.container Na pograniczu chemii i biologii pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Analitycznej pl
dc.subtype Handbook pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.pbn.affiliation USOS78569:UJ.WCh; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach