Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Teoretyczne aspekty uogólnionej strategii kalibracyjnejAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Chemii nie afiliował
Koroniak, Henryk
Świt Paweł
Wieczorek Marcin
Barciszewski, Jan
Kościelniak Paweł

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Chemii
Koroniak, Henryk
Świt Paweł
Wieczorek Marcin
Barciszewski, Jan
Kościelniak Paweł

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Chemii
Koroniak, Henryk
Świt Paweł
Wieczorek Marcin
Barciszewski, Jan
Kościelniak Paweł