Jagiellonian University Repository

Comparison of glomerular filtration rate estimation from serum creatinine and cystatin C in HNF1A-MODY and other types of diabetes

pcg.skipToMenu

Comparison of glomerular filtration rate estimation from serum creatinine and cystatin C in HNF1A-MODY and other types of diabetes

Show full item record

dc.contributor.author Szopa, Magdalena [SAP20002483] pl
dc.contributor.author Kapusta, Maria [SAP20002304] pl
dc.contributor.author Matejko, Bartłomiej [SAP20013948] pl
dc.contributor.author Klupa, Tomasz [SAP20002113] pl
dc.contributor.author Koblik, Teresa pl
dc.contributor.author Kieć-Wilk, Beata [SAP20002402] pl
dc.contributor.author Borowiec, Maciej pl
dc.contributor.author Małecki, Maciej [SAP20001383] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:50:50Z
dc.date.available 2020-01-17T08:50:50Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2314-6745 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/136165
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Comparison of glomerular filtration rate estimation from serum creatinine and cystatin C in HNF1A-MODY and other types of diabetes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 2015 pl
dc.description.points 25 pl
dc.identifier.doi 10.1155/2015/183094 pl
dc.identifier.eissn 2314-6753
dc.title.journal Journal of Diabetes Research pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Dydaktyki Medycznej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Diagnostyki pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Katedra Chorób Metabolicznych pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chorób Metabolicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 183094 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.tmp.cm 73895


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa