Jagiellonian University Repository

Changes in levels of selected incretins and appetite-controlling hormones following surgical treatment for morbid obesity

pcg.skipToMenu

Changes in levels of selected incretins and appetite-controlling hormones following surgical treatment for morbid obesity

Show full item record

dc.contributor.author Major, Piotr [SAP20013363] pl
dc.contributor.author Matłok, Maciej [SAP20002343] pl
dc.contributor.author Pędziwiatr, Michał [SAP20012491] pl
dc.contributor.author Migaczewski, Marcin [SAP20002656] pl
dc.contributor.author Zub-Pokrowiecka, Anna [SAP20002250] pl
dc.contributor.author Radkowiak, Dorota [SAP20015619] pl
dc.contributor.author Winiarski, Marek [SAP20001442] pl
dc.contributor.author Kwiatkowska, Anna [SAP20015414] pl
dc.contributor.author Fedak, Danuta [SAP20002627] pl
dc.contributor.author Budzyński, Andrzej [SAP20001261] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:50:49Z
dc.date.available 2020-01-17T08:50:49Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1895-4588 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/136131
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Changes in levels of selected incretins and appetite-controlling hormones following surgical treatment for morbid obesity pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 458-465 pl
dc.description.additional Autorka Anna Kwiatkowska podpisana: Zychowicz, Anna pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.points 14 pl
dc.identifier.doi 10.5114/wiitm.2015.54003 pl
dc.identifier.eissn 2299-0054 pl
dc.title.journal Wideochirurgia i Inne Techniki Mało Inwazyjne pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : II Katedra Chirurgii Ogólnej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Diagnostyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja autorska (postprint); w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 73821
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2015 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa