Jagiellonian University Repository

Interwencje przezskórne w kardiologii w Polsce w 2014 roku : raport Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK)

pcg.skipToMenu

Interwencje przezskórne w kardiologii w Polsce w 2014 roku : raport Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK)

Show full item record

dc.contributor.author Ochała, Andrzej pl
dc.contributor.author Siudak, Zbigniew [SAP20011644] pl
dc.contributor.author Legutko, Jacek [SAP20001301] pl
dc.contributor.author Parma, Radosław pl
dc.contributor.author Chmielak, Zbigniew pl
dc.contributor.author Bartuś, Stanisław [SAP20014087] pl
dc.contributor.author Dobrzycki, Sławomir pl
dc.contributor.author Grygier, Marek pl
dc.contributor.author Moszura, Tomasz pl
dc.contributor.author Pawłowski, Tomasz pl
dc.contributor.author Dudek, Dariusz [SAP20001398] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:50:48Z
dc.date.available 2020-01-17T08:50:48Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/136093
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Interwencje przezskórne w kardiologii w Polsce w 2014 roku : raport Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK) pl
dc.title.alternative Percutaneous interventions in cardiology in Poland in 2014 : summary report of the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society (AISN PTK) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 672-675 pl
dc.description.volume 73 pl
dc.description.number 8 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5603/KP.2015.0156 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.tmp.cm 73701
.pointsMNiSW [2015 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa