Jagiellonian University Repository

Determinants of change in air-bone gap and bone conduction in patients operated on for chronic otitis media

pcg.skipToMenu

Determinants of change in air-bone gap and bone conduction in patients operated on for chronic otitis media

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa