Jagiellonian University Repository

Dose dependent vascular response following delivery of sirolimus via fast releasing, biodegradable polymer stent matrix : an experimental study in the porcine coronary model of restenosis

pcg.skipToMenu

Dose dependent vascular response following delivery of sirolimus via fast releasing, biodegradable polymer stent matrix : an experimental study in the porcine coronary model of restenosis

Show full item record

dc.contributor.author Buszman, Piotr P. pl
dc.contributor.author Orlik, Bartłomiej pl
dc.contributor.author Pająk, Jacek Władysław pl
dc.contributor.author Jelonek, Michał pl
dc.contributor.author Krauze, Agata pl
dc.contributor.author Janas, Adam pl
dc.contributor.author Legutko, Jacek [SAP20001301] pl
dc.contributor.author Wojakowski, Wojciech pl
dc.contributor.author Buszman, Paweł E. pl
dc.contributor.author Milewski, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:49:43Z
dc.date.available 2020-01-17T08:49:43Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/135797
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Dose dependent vascular response following delivery of sirolimus via fast releasing, biodegradable polymer stent matrix : an experimental study in the porcine coronary model of restenosis pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 916-923 pl
dc.description.volume 73 pl
dc.description.number 10 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5603/KP.a2015.0085 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 73121
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2015 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa