Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Opinia prawna w sprawie projektu ustawy o rodzinnych ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Pałka Katarzyna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Pałka Katarzyna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Pałka Katarzyna