Jagiellonian University Repository

Extrauterine decidual reaction associated with pregnancy

pcg.skipToMenu

Extrauterine decidual reaction associated with pregnancy

Show full item record

dc.contributor.author Czopek, Jacek [SAP20001841] pl
dc.contributor.author Lazar, Agata [SAP20001228] pl
dc.contributor.author Demczuk, Sergiusz [SAP20002328] pl
dc.contributor.author Opławski, Marcin pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:48:24Z
dc.date.available 2020-01-17T08:48:24Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1233-9687 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/135364
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Extrauterine decidual reaction associated with pregnancy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 331-333 pl
dc.description.volume 65 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5114/pjp.2014.48196 pl
dc.identifier.eissn 2084-9869 pl
dc.title.journal Polish Journal of Pathology pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 72201
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2014 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa