Jagiellonian University Repository

Mondor's disease in a patient after a mammotome biopsy

pcg.skipToMenu

Mondor's disease in a patient after a mammotome biopsy

Show full item record

dc.contributor.author Kibil, Wojciech [SAP20002213] pl
dc.contributor.author Hodorowicz-Zaniewska, Diana [SAP20002197] pl
dc.contributor.author Kulig, Jan [SAP20000010] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:48:23Z
dc.date.available 2020-01-17T08:48:23Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1895-4588 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/135320
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Mondor's disease in a patient after a mammotome biopsy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 138-140 pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 14 pl
dc.identifier.doi 10.5114/wiitm.2015.49095 pl
dc.identifier.eissn 2299-0054 pl
dc.title.journal Wideochirurgia i Inne Techniki Mało Inwazyjne pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : I Katedra Chirurgii Ogólnej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 71970
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2015 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa