Jagiellonian University Repository

Physiologically based modeling of lisofylline pharmacokinetics following intravenous administration in mice

pcg.skipToMenu

Physiologically based modeling of lisofylline pharmacokinetics following intravenous administration in mice

Show full item record

dc.contributor.author Wyska, Elżbieta [SAP20000821] pl
dc.contributor.author Świerczek, Artur [SAP20015096] pl
dc.contributor.author Pociecha, Krzysztof [SAP20014038] pl
dc.contributor.author Przejczowska-Pomierny, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:48:22Z
dc.date.available 2020-01-17T08:48:22Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0378-7966 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/135317
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title Physiologically based modeling of lisofylline pharmacokinetics following intravenous administration in mice pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 403-412 pl
dc.description.volume 41 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.1007/s13318-015-0260-y pl
dc.identifier.eissn 2107-0180 pl
dc.title.journal European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 71945
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2016 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne