Jagiellonian University Repository

Neuropathic alterations of the myenteric plexus neurons following subacute intraperitoneal administration of salsolinol

pcg.skipToMenu

Neuropathic alterations of the myenteric plexus neurons following subacute intraperitoneal administration of salsolinol

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa