Jagiellonian University Repository

Wydawnictwa fachowe : polskie podręczniki drukarstwa, które ukazały się w XIX wieku

pcg.skipToMenu

Wydawnictwa fachowe : polskie podręczniki drukarstwa, które ukazały się w XIX wieku

Show full item record

dc.contributor.author Socha, Klaudia [SAP11018868] pl
dc.date.accessioned 2015-07-21T09:21:23Z
dc.date.available 2015-07-21T09:21:23Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2084-7963 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/13521
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Wydawnictwa fachowe : polskie podręczniki drukarstwa, które ukazały się w XIX wieku pl
dc.title.alternative Professional publishing : Polish printing manuals, issued in the 19th century pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 67-80 pl
dc.identifier.weblink http://apcz.pl/czasopisma/index.php/sztukaedycji/article/view/SE.2013.021/3552 pl
dc.subject.pl XIX wiek pl
dc.subject.pl drukarstwo pl
dc.subject.pl podręczniki drukarstwa pl
dc.subject.en 19th century pl
dc.subject.en printing industry pl
dc.subject.en printing manuals pl
dc.description.volume 5 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.12775/SE.2013.021 pl
dc.identifier.eissn 2391-7903 pl
dc.title.journal Sztuka Edycji pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-07-21 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 2


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska