Jagiellonian University Repository

First transapical implantation in Poland of the aortic valve bioprosthesis registered both for aortic stenosis and insufficiency

pcg.skipToMenu

First transapical implantation in Poland of the aortic valve bioprosthesis registered both for aortic stenosis and insufficiency

Show full item record

dc.contributor.author Sobczyński, Robert pl
dc.contributor.author Dudek, Dariusz [SAP20001398] pl
dc.contributor.author Mazur, Piotr [SAP20013778] pl
dc.contributor.author Rzeszutko, Łukasz pl
dc.contributor.author Sadowski, Jerzy [SAP20000864] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T08:48:18Z
dc.date.available 2020-01-17T08:48:18Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/135197
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title First transapical implantation in Poland of the aortic valve bioprosthesis registered both for aortic stenosis and insufficiency pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 133 pl
dc.description.volume 73 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5603/KP.2015.0022 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 71478
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2015 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa